Browsing Tag

Sustainability Bonds

SD DAILY

SD Daily : คาดสถานการณ์การเงินเพื่อความยั่งยืน ปี 2567 ยังคงเติบโต

8 กุมภาพันธ์ 2567…ท่ามกลางแรงหนุนจากเกณฑ์ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น การเติบโตในอัตราค่อนข้างสูงถึงประมาณ 10%YoY โดยมีแรงหนุนจากการเพิ่มเติมกฎกติกาทั่วโลกรวมถึงไทย เช่น กฎหมาย Green Taxonomy ต่างๆ

Continue Reading