Browsing Tag

Single Mom

CSR

อีกมุมที่มองไม่เห็นของ Single Mom คือแรงบันดาลใจสู่ Women’s Empowerment Principles

23 พฤษภาคม 2562..เมื่อ VATANIKA วางตำแหน่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้า “ระดับโลก” สัญชาติไทย  ย่อมละเลยประเด็นปัญหาทางสังคมไม่ได้ แถมต้องเข้มข้นคลุกกับงาน จึงใช้แรงบันดาลใจหนุน UN Women ลงนามหลักการ WEPs สร้างพลังขับเคลื่อนผู้หญิงทั่วโลก

Continue Reading