Browsing Tag

Sharad Mehrotra

NEXT GEN

ดีแทค แสนสิริ ยูนิลีเวอร์ ประกาศจุดยืน “ความเท่าเทียมทุกมิติ รับความหลากหลาย LGBTQ+” ในองค์กร สู่ Supply Chain และสังคมไทย

27 พฤษภาคม 2565…วางโรดแมปพันธกิจระยะยาว 3 ปี ผลักดันสู่ความเท่าเทียมทุกมิติในสังคมไทย แบ่งปันองค์ความรู้-ขยายแนวคิดสู่พันธมิตรคู่ค้าทางภายใต้การสนับสนุนต่อเนื่องจาก UNDP

Continue Reading

NEXT GEN

แอปฯ Kaset Go จะกลายเป็น Ecosystem ขนาดใหญ่ของเกษตรกรไทย

30 พฤศจิกายน 2563….ดีแทค x ยารา = แพลตฟอร์ม Kaset Go มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของภาคการเกษตรของประเทศไทย ด้วยการเชื่อมโยงเกษตรกรกับผู้เชี่ยวชาญเข้ากับชุมชนเกษตรกร

Continue Reading

NEXT GEN

ดีแทคในวันที่ผู้บริโภคใช้ “การเชื่อมต่อ&บริการดิจิทัล” เป็น1เครื่องมือช่วงเศรษฐกิจท้าทาย

24 กรกฎาคม 2563…. ดีแทคส่ง 3 กลยุทธ์ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคหลังโควิด-19 การสร้างระบบนิเวศดิจิทัลแบบไร้รอยต่อ การพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายทั่วประเทศรองรับพฤติกรรมใหม่รวมการอพยพเคลื่อนย้ายของผู้บริโภค และการทำงานในรูปแบบวิถีใหม่

Continue Reading

TALK

ชารัด เมห์โรทรา “ดีแทคมีบทบาทความรับผิดชอบที่สำคัญต่อสังคมไทย”

26 พฤษภาคม 2563…Shaping #COVID19 กับดีแทค ต้องเข้าใจและสนับสนุนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) อย่างชัดเจนยิ่งกว่าเดิม รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และต้องส่งผ่านประสบการณ์อันน่าประทับใจอย่างสม่ำเสมอ

Continue Reading

NEXT GEN

dtac x yara หวังติดอาวุธให้ “เกษตรกรรายย่อยไทย” นับล้าน

25 กุมภาพันธ์ 2563…การประกาศความร่วมมือพัฒนาดิจิทัลโซลูชั่นเพื่อการเกษตร ผสานจุดแข็งของทั้ง 2 ฝ่าย ผ่านองค์ความรู้ด้านธาตุอาหารพืชและการเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีทางการสื่อสาร เป็นการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของภาคเกษตรกรรมไทยถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง

Continue Reading