Browsing Tag

SETTHSI Index

NEXT GEN

CEO ไทยพาณิชย์ เร่งหนุนภาคธุรกิจเปลี่ยนผ่านเมืองไทยสู่ Net Zero

31 ตุลาคม 2566…ธนาคาร ประกาศความสำเร็จให้การสนับสนุนการเงินยั่งยืน (Sustainable Finance) ตลอด 3 ไตรมาสแรก ทะลุ 52,000 ล้านบาท คิดเป็น 52% ของเป้าหมาย 3 ปี ที่ตั้งไว้ 1 แสนล้านบาทภายในปี 2025 เดินหน้าปรับการดำเนินงานภายในธนาคารสู่ Net Zero ในปี 2030 พร้อมผลักดันการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมโดยรวมสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืน

Continue Reading

NEXT GEN

จาก SETTHSI Index สู่ชื่อใหม่ SET ESG Ratings

29 ตุลาคม 2566… ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร และหัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงการเปลี่ยนชื่อหุ้นยั่งยืนSETTHSI Index เป็น SET ESG Ratings

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

Sustainability Trends 2019 ยกระดับการประเมินความยั่งยืน บจ.ไทย

10 พฤษภาคม 2562…บริษัทที่มีคะแนนการประเมินถึงเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านการคัดกรองด้านคุณสมบัตินั้นมีโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) รวมถึงเป็นหุ้นในดัชนีด้านความยั่งยืน (SETTHSI Index)

Continue Reading