Browsing Tag

SET Social Impact Day 2019

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

Heart & Health สุขภาพ “ใจ,กาย” ใครออกแบบ?

20 กรกฎาคม 2562…SET Social Impact Day 2019 “ออกแบบ ทางออก มหาชน” Heart & Health คนไทยสุขภาพดี ช่วยทำให้เศรษฐกิจดีได้ คนในสังคมคนไทยมีทั้งป่วยกายและป่วยใจ ซึ่งเป็นทุกข์ที่แตกต่างกัน แม้จะเสียเต้านมเพราะมะเร็ง หรือเคยเป็นโรคซึมเศร้า ยังทำงานได้เหมือนคนปกติ

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

ทางออกอนาคตการศึกษาไทย ที่ไม่ได้มีแค่ทางออกเดียว

18 กรกฏาคม 2562…ปัญหาการศึกษาไทยภายใต้กรอบการทำงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในช่วงหนี่งปีที่ผ่านมา พบ 4 ประเด็น คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำ ความสามารถในการแข่งขัน และการด้อยประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

ตลาดทุน ร่วม Co-create Collaboration กับภาคสังคม

17 กรกฏาคม 2562…ตลาดทุนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้ธุรกิจมีส่วนร่วมกับภาคสังคมมานานแล้ว ความยั่งยืนไม่ไช่เฉพาะเรื่องบรรษัทภิบาล แต่เป็นเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งตลาดทุนไทยดูแลเรื่องนี้ได้ดีขึ้น

Continue Reading