Browsing Tag

SDGs14

NEXT GEN

AIS อุ่นใจไซเบอร์ต่อจิ๊กซอว์มุ่งใช้ความรู้ สร้างเกราะป้องกันภัยไซเบอร์ให้สถานศึกษาทั่วประเทศ

19 ตุลาคม 2566…ด้วยวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรโทรคมนาคมเทคโนโลยีอัจฉริยะ หรือ Cognitive Tech-Co ที่พร้อมนำศักยภาพเสริมความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ ขยายขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยไปพร้อมกัน ทำให้ AIS ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเป็นแกนกลางของสังคมในการสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาภัยไซเบอร์ ทั้งในมุมของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือ และการสร้างภูมิปัญญา ส่งเสริมและสร้างทักษะดิจิทัลให้คนไทยรู้เท่าทันการใช้งานบนโลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย

Continue Reading

ALTERNATIVE

หวั่นปลาหมดทะเล! ผลวิจัยพบ 4 กลุ่ม ซื้อขายสัตว์น้ำเศรษฐกิจวัยอ่อน

14 กรกฎาคม 2564…งานวิจัยเผย มีการขายสัตว์น้ำวัยอ่อนอย่างกว้างขวาง โดยตลาดใหญ่ที่สุดคือ ห้างโมเดิร์นเทรด เมื่อเทียบกับตลาดสด และร้านขายของฝาก จากเก็บข้อมูลใน 15 จังหวัดพบมีจำหน่ายสัตว์น้ำที่โตไม่ได้ขนาดวางจำหน่ายในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ระบุหากเป็นเช่นนี้ในอนาคตจะกระทบต่อระบบนิเวศทะเลและไม่มีปลาให้จับอีกต่อไป กลุ่มประมงพื้นบ้านและภาคประชาสังคมร่วมกันรณรงค์หยุดจับและหยุดซื้อขายปลาวัยอ่อน ทั้งเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งร่างกฎหมายควบคุมการจับปลาวัยอ่อนอย่างเร่งด่วน

Continue Reading

NEXT GEN

ของขวัญจากทะเลวันนี้ #SeaYouTomorrow ทะเลวันพรุ่งนี้อยู่ในมือคุณ

8 มิถุนายน 2562…สิงห์ เอสเตท โฟกัส SDGs เป้าหมาย 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เห็นผลจากพีพี โมเดล สู่อ่าวมาหยา และธุรกิจโรงแรมที่มัลดีฟ (ภาพข้างต้นฉลามกลับมาแล้วที่อ่าวมาหยา)

Continue Reading

ACTIVITIES

ขออีกครั้ง ! หยุดกินปลานกแก้ว

9 มีนาคม 2562…ปลานกแก้วเขาจะอยู่คู่กับปะการังธรรมชาติ มีมากในฝั่งอันดามัน ตอนนี้มีการจับมากินมากขึ้น (อีกแล้ว) โดยเฉพาะจากฝั่งเมียนมา มาขึ้นที่ระนอง Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

SDGs 14 เกิดได้…อาหารทะเลไทย 2 ล้านล้านบาท/ปี หยุดเรืออวนลาก/เรือปั่นไฟ

2 มีนาคม  2562…ถ้าหยุดการทำประมงแบบทำลายล้างลงได้ เพราะห่วงโซ่อาหารในทะเลเป็นเรื่องที่สำคัญ การทำการประมงที่ไปตัดห่วงโซ่อาหารในทะเลจะส่งผลกระทบต่อพันธุ์สัตว์น้ำชนิดอื่นๆให้ลดจำนวนลงหรือหมดไป

Continue Reading