Browsing Tag

SD SYMPOSIUM 10 YEARS ‘CIRCULAR ECONOMY: COLLABORATION FOR ACTION’จิรพรรณ อัญญะโพธิ์

CIRCULAR ECONOMY

Nielsen เผยคนไทย 81% มองหาผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

6 สิงหาคม 2563…ผู้บริโภคชาวไทยยอมรับว่าพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และนำวัฒนธรรมรักษ์โลกมาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิต

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

“โลกที่คุณอยู่ในวันนี้ จะเป็นโลกที่เราอยู่ในวันข้างหน้า” ทุกภาคส่วนผนึกกำลัง เพื่อคุณภาพชีวิตและอนาคตลูกหลาน

13 กันยายน 2562…@ SD Symposium 10 Years ‘Circular Economy: Collaboration for Action’ เสียงข้อเรียกร้อง Save Our World !! จากตัวแทนเยาวชนทั้งอาเซียน ซึ่งเป็นนักเรียนทุนเอสซีจี ยังกึกก้องต่อผู้ฟังชาวไทยและนานาชาติ และจากเวทีนี้ได้เกิด 4 มาตรการเร่งแก้วิกฤตขยะไทย พร้อมให้ Circular Economy เป็นนโยบายรัฐ และเป็นหน้าที่ทุกคน

Continue Reading