Browsing Tag

RobecoSAM

SD DAILY

เอสซีจี ได้คะแนนสูงสุดด้านความยั่งยืนจาก DJSI

​25 กันยายน 2566…เอสซีจีได้คะแนนสูงสุดจากดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์ หรือ DJSI ในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง เป็นผลจากการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG 4 Plus โดยได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ของโลก 10 ปี และถูกจัดอันดับอยู่ใน 3 อันดับแรกของโลกต่อเนื่อง 14 ปี ทั้งนี้ เอสซีจีเป็นองค์กรแรกในอาเซียนที่เป็นสมาชิก DJSI นับตั้งแต่ปี 2547

Continue Reading

NEXT GEN

AIS ยืน 1 ใน DJSI World Index 2019 & Emerging Market

14 กันยายน 2562…ในกลุ่มธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมของไทย สะท้อนวิสัยทัศน์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน นำเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศ

Continue Reading