Browsing Tag

QUANTUM COMPUTERS

NEXT GEN

คอมพิวเตอร์ควอนตัม ช่วยรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

25 กันยายน 2565…ภาพข้างต้น IQM ได้ระดมทุนสำหรับการใช้การคำนวณควอนตัมกับโซลูชันสภาพภูมิอากาศ ตั้งแต่แบบจำลองสภาพอากาศไปจนถึงแบตเตอรี่ โดยสตาร์ทอัพ

Continue Reading