Browsing Tag

Philanthropy

NEXT GEN

Purpose ทำให้กลับมาทบทวนว่า การดำรงอยู่ขององค์กร หรือแบรนด์คืออะไร?

7-8 มกราคม 2566…ช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา การทําความดีขององค์กรได้เปลี่ยนจากการบริจาคไปสู่ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ก้าวสู่สิ่งที่เรียกกันทั่วไปว่า เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

Continue Reading

CSR

นอกจากอาหาร/น้ำดื่ม ยังมี 4 เครื่องมือที่จำเป็น หลังพายุปาบึก

5 มกราคม 2562…หลายพื้นที่พี่น้องบางส่วนได้ทยอยกลับเข้าไปบ้านด้วยการฟื้นฟูหลังวิกฤต ผู้ที่อยากมีส่วนช่วยเหลือพี่น้อง กำลังคิดว่าจะไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ/เอาสิ่งของที่จำเป็นไปดูแล ส่วนใหญ่เรามักเน้นไปที่เรื่องอาหาร/น้ำดื่ม ซึ่งก็โอเค และขอมี 4 สิ่งเข้าไปด้วย

Continue Reading