Browsing Tag

Perspective

NEXT GEN

ลงทุน ลงแรงแล้ว ตอนนี้มีเครื่องมือ Return on Sustainability ที่วัดผลได้

8 พฤษภาคม 2562…ไทยพัฒน์ ส่ง 2 เครื่องมือวัด 1 คือS-Value ใช้สร้างคุณค่าที่พึงประสงค์ทางธุรกิจ อีก 1 คือ S-Impact ใช้สร้างผลกระทบที่คาดหวังสู่สังคม ตอบโจทย์การวัดผลที่เป็น Return on Sustainability จากการขับเคลื่อนเรื่องนี้ขององค์กร

Continue Reading

ACTIVITIES

BTSG ออก Green Bonds รายแรกในไทย ปลาย พ.ค. นี้

7 พฤษภาคม 2562…สู่ ESG Age เน้นการลงทุนใน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ เสนอขายในระหว่างวันที่ 21 – 23 พ.ค. 2562

Continue Reading

TALK

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย “นโยบาย HR ของ SET ไม่ใช่ One Size Fits All”

7 พฤษภาคม 2562…ตลท.มุ่งหวัง คนในองค์กรประสบความสำเร็จในแต่ละหน่วย แต่ละสายงาน มีความเป็นมืออาชีพ สามารถเจรจาโต้ตอบผู้เกี่ยวเนื่องกับตลท.ได้ในแต่ละเรื่อง โดยเป็นองค์กรเปิดรับความเปลี่ยนแปลง ไม่มีคำว่าคนใน คนนอก เพราะทุกคนมีจุดเด่นเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อสู่การเป็น Hub ตลาดทุน

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

ตลาดสดมีสินค้า Innovation พัฒนาโครงสร้างโมเลกุลใหม่ “หลอดย่อยสลาย”

6 พฤษภาคม 2562…หลายคนเคยซื้อของที่ตลาดสดครั้งสุดท้าย เมื่อไหร่? ส่วนตัวไปทุกวัน ซื้อของทำอาหาร ส่วน ไข่ไก่ พริกไทย ฯลฯ ก็ซื้อที่ร้านโชว์ห่วยในตลาด แล้วเห็นเต็มๆ หลอดรักษ์โลก หน้าร้าน(คงเท่าหัว Shelves ในซูเปอร์)

Continue Reading

ORGANIZATIONAL CHANGE

อยากเป็นฟรีแลนซ์เงินเยอะ คุณต้องมีดีอะไรบ้าง?

4-6 พฤษภาคม 2562… ประสบการณ์ ทักษะความรู้ คอนเนคชั่นทางสังคม รวมถึงวิธีการบริหารจัดการเวลาที่ดี เช็คลิสต์ว่าเราพร้อมที่จะก้าวเข้าวงการงานอิสระนี้แล้วหรือยัง?

Continue Reading

ACTIVITIES

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กว่า 1,200 คน

3 พฤษภาคม 2562…เอสซีจี นำโดย รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน รวมกว่า 1,200 คน สมัครเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา

Continue Reading

ACTIVITIES

ธุรกิจต้องการดอกเบี้ยกู้ยืมที่ต่ำกว่าปกติ ! สินเชื่อสีเขียวตอบโจทย์

2 พฤษภาคม 2562…อินโดรามาฯ ได้สินเชื่อสีเขียว ครั้งแรกในไทย สินเชื่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและยูโร ที่เชื่อมผลดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัท อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมที่ต่ำกว่าปกติ  เป็นผลมาจากโมเดลการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่โดดเด่นของไอวีแอล

Continue Reading

ACTIVITIES

NGO ผนึกเอกชน เดินหน้าศูนย์ Labour Voices Hotline by LPN ปี 2

1 พฤษภาคม 2562…เพิ่มการทวนสอบกระบวนการจ้างแรงงานต่างชาติตั้งแต่ประเทศต้นทาง สร้างความโปร่งใสในการจัดจ้างแรงงานต่างชาติ ช่วยเหลือเพื่อนแรงงานที่ได้รับความเดือดร้อน หรือถูกเอาเปรียบ ป้องกันปัญหาค้ามนุษย์ การใช้แรงงานบังคับ และแรงงานผิดกฎหมายในทุกรูปแบบได้มากยิ่งขึ้น

Continue Reading

Pin It on Pinterest