Browsing Tag

MINT

SD DAILY

เกียรตินาคินภัทร หนุนสินเชื่อ SLL ด้วยสกุลเงินยูโรครั้งแรกให้MINT

1 ตุลาคม 2566…ภายใต้เงื่อนไขสินเชื่อดังกล่าว MINT หรือไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีพันธสัญญาในการปรับปรุงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการใช้น้ำของกลุ่มธุรกิจโรงแรม

Continue Reading

SD DAILY

ทำไมบริษัทในตลาดทุนไทย จะต้องสนใจการมีชื่อในดัชนี DJSI ต่อเนื่อง?

12 ธันวาคม 2565…เพราะหมายถึง บจ. ไทยมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุลทั้งธุรกิจและสังคม สร้างความเชื่อมั่นในสายตาผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขัน

Continue Reading