Browsing Tag

Joe Biden

NEXT GEN

Greentech เป็นแค่ฟองสบู่ หรือการปฏิวัติ?

23 มีนาคม 2564…หุ้น Greentech ที่พุ่งสูงขึ้นได้นําไปสู่การถกเถียงกันว่า เราอยู่ในจุดสูงสุดของการปฏิวัติสีเขียว หรือฟองสบู่ของราคาสินทรัพย์กันแน่ ในความเป็นจริง การตีความทั้งสองด้าน ถูกต้องชั่วคราว เพราะตอนนี้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะก้าวเข้ามาสร้างกฎระเบียบ โครงสร้างพื้นฐาน และตลาดที่จําเป็นหรือไม่

Continue Reading

NEXT GEN

ประธานาธิบดี Biden จะทําให้ ESG เป็น Megatrend ขั้นสูงสุดของการลงทุน

8 กุมภาพันธ์ 2564…สหรัฐอเมริกา เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ESG และการเปิดเผยข้อมูลขององค์กร ยังไม่ถูกนำมาใช้เต็มที่แต่อย่างใด  แต่นับจากนี้บรรดานักลงทุนควรจับตาดูเรื่องข้างต้น รวมถึงขับเคลื่อนอย่างจริงจัง เพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้

Continue Reading

NEXT GEN

แผน Biden สำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

23-24 มกราคม 2564…การรณรงค์หาเสียงให้กับฝ่ายประธานาธิบดี โจ ไบเดน ได้ระบุความสําคัญหลัก 4 เรื่องที่เขาจะทํา ต่อสู้กับ COVID-19 ,ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ,ต่อสู้กับการเหยียดผิว และภาวะโลกร้อน

Continue Reading