Browsing Tag

How to สร้าง Inclusive Green Growth

NEXT GEN

How to สร้าง Inclusive Green Growth ระดับ Global

10 มิถุนายน 2567…ปัจจุบันมนุษย์ล้วนได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่กลายมาเป็นภาวะโลกเดือด โดยเป็นสิ่งที่สัมผัสอย่างจับต้องได้เอง เมื่อประสบกับภาวะน้ำท่วมอย่างรุนแรง อากาศหนาวจัด ขณะที่ประเทศไทยช่วงเวลาที่ผ่านมาอยู่กับอุณหภูมิ 38-42,43,44 องศาเป็นครั้งแรก พืชผักหลยชนิดทนอากาศร้อนไม่ไหวเช่นเดียวกับปะการังฟอกขาว เพราะน้ำทะเลร้อนเกินไป สิ่งเหล่านี้มีความท้าทายหลากหลายมากขึ้น ในขณะเดียวกันความท้าทายนี้ ก็เป็นทั้งโอกาสที่เราจะคว้าโอกาสนั้นด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ สร้าง Inclusive Green Growth ระดับ Global

Continue Reading