Browsing Tag

Eco-Friends

CIRCULAR ECONOMY

อุปกรณ์เสริมมีเรื่องราว Eco-Friends ของ SAMSUNG ผลิตจากวัสดุที่ผ่านการใช้งาน

24 กุมภาพันธ์ 2566…ด้วยจำนวนของแกดเจ็ตและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ผลิตออกมาทุกปีโดยแบรนด์ต่างๆ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นหนึ่งในผู้ก่อมลพิษมากที่สุด ช่วงหลายปีที่ผ่านมา แบรนด์ต่าง ๆ ที่หันมาใส่ใจวิธีผลิตอุปกรณ์ของตนมากขึ้น และพยายามทำให้แน่ใจว่า ห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดของพวกเขาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

Continue Reading