Browsing Tag

cryptocurrencies

NEXT GEN

สนับสนุนการเกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยระบบการเงินแบบไม่รวมศูนย์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

25 เมษายน 2565…อาจเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจว่า ทำไมการแก้ปัญหาสภาพอากาศให้บรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรมจึงเป็นเรื่องยาก แม้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะชัดเจน  แต่คิดในแง่เศรษฐศาสตร์ยังคงมีอุปสรรค

Continue Reading