Browsing Tag

Braskem

NEXT GEN

SCGC ร่วมทุน Braskem เป็นเครื่องเร่งให้ประเทศไทยก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพอันดับ 2 ของโลก

29 สิงหาคม 2566…ข้อมูลจากบีโอไอ ระบุว่าอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยช่วง 5 ปีที่ผ่านมา บีโอไอให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตพลาสติกชีวภาพ จำนวน 24 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 37,000 ล้านบาท และกำลังเน้นการสร้างความเข้มแข็งด้านซัพพลายเชนของพลาสติกชีวภาพตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยเชื่อมต่อกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย เพื่อสร้างมูลค่าต่อยอดวัตถุดิบทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Continue Reading

ALTERNATIVE

“แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่” ที่สอดคล้องแนวคิด ESG รับเมกะเทรนด์โลก

6 ตุลาคม 2564…แม้ต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 SCG เร่งพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ พร้อมโซลูชันครบวงจรด้าน Circular Economy, Medical & Healthcare และยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle หรือ EV) ที่กำลังเติบโตสูง

Continue Reading