Browsing Tag

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ACTIVITIES

“มูลนิธิเพื่อนศิลปิน” สร้างอาคารเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

6 ธันวาคม 2561…ครั้งนี้ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล โครงการ “เพื่อนศิลปิน” เพื่อหารายได้สร้างอาคารของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Continue Reading