Browsing Tag

โธมัส ดาวิน

ALTERNATIVE

ฟัง x เล่า = ความสุข มุ่งส่งเสริมสุขภาพจิตวัยรุ่น

17 กรกฎาคม 2563… ยูนิเซฟ กรมสุขภาพจิต และจู๊กซ์ เปิดตัวแคมเปญ THE SOUND OF HAPPINESS หนุนให้วัยรุ่นมีทักษะจัดการกับความท้าทายต่าง ๆ ที่กระทบต่อสุขภาพจิตของพวกเขาในปัจจุบัน

Continue Reading

ACTIVITIES

#หนึ่งเสียงเปลี่ยนชีวิต กระตุ้นให้คนแจ้งเหตุรุนแรงต่อเด็กสายด่วน 1300

20 พฤษภาคม 2562 – ยูนิเซฟจับมือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดตัวแคมเปญ #หนึ่งเสียงเปลี่ยนชีวิต สร้างการมีส่วนร่วมของสังคมในการหยุดยั้งความรุนแรงต่อเด็ก

Continue Reading

Uncategorized

ท่าทียูนิเซฟ ประเทศไทย ต่อเหตุรุนแรงในโรงเรียนบ้านบูโกะ ปัตตานี และผลกระทบต่อเด็ก

12 มกราคม 2562 – แถลงการณ์ของโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เมื่อ 11 มกราคม กังวลเป็นอย่างยิ่งต่อสวัสดิภาพของเด็กที่โรงเรียนบ้านบูโกะ จ. ปัตตานี

Continue Reading

CSR

ความท้าทายใหม่ ! หาก “พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก” เป็น 1 ใน CG Score

5 พฤศจิกายน 2561…ยูนิเซฟยกระดับแสนสิริเป็นพันธมิตร เทียบ 20 แบรนด์ชั้นนำระดับโลก ประกาศพันธกิจ ให้ความสำคัญด้านสิทธิเด็ก ชวนสังคมไทยร่วมผนึกกำลัง ผลักดันความสำคัญเด็กสู่นโยบายระดับประเทศ

Continue Reading