Browsing Tag

โครงการไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี

CSR

ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี เดินหน้ากลยุทธ์ “3C” Care-Connect-Contribute จุดประกายเยาวชนให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19

12 กันยายน 2564…โครงการไฟ-ฟ้า กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนหลักจากทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ที่มุ่งจุดประกายเยาวชนและชุมชน ช่วยเสริมสร้างสิ่งดี ๆคืนสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน ตอกย้ำแนวคิด Make REAL Change ผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อจุดประกายเยาวชนและชุมชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

Continue Reading