Browsing Tag

แบบ 56-1 One Report

NEXT GEN

SET เผยแพร่คู่มือการรายงานความยั่งยืนสำหรับ บจ. เพื่อการเปิดเผยข้อมูล ESG

6 พฤษภาคม 2565…พร้อมเอกสารแนะนำตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (ESG Metrics) ตามกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเป็นแนวทางการเปิดเผยและรายงานข้อมูลด้านความยั่งยืนอย่างโปร่งใส มีคุณภาพ และเป็นมาตรฐาน เน้นความสอดคล้องกับแบบ 56-1 One Report รวมถึงยังใช้เป็น Checklist สำคัญในการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนอย่างยั่งยืน

Continue Reading

NEXT GEN

แบบ 56-1 One Report ปรับเปลี่ยนเพื่อความยั่งยืน

17 กุมภาพันธ์ 2564…ก.ล.ต. เตรียมความพร้อมให้บริษัทจดทะเบียนสามารถเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 One Report จัดทำคู่มือเพื่อเป็นแนวทาง พร้อมคลิปการบรรยายและ FAQ

Continue Reading