Browsing Tag

แก่แล้วจน

NEXT GEN

เช็ครายชื่อนายจ้าง ในโครงการ “บริษัทเกษียณสุข” โดย ก.ล.ต. + 3 องค์กรพันธมิตร

17 ธันวาคม 2561…นายจ้างกว่า 170 บริษัท ครอบคลุมสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกว่า 300,000 คน ส่งเสริมลูกจ้างของตนให้มีเงินใช้หลังเกษียณอย่างเพียงพอ ไม่ใช่ “แก่แล้วจน”

Continue Reading

NEXT GEN

แก่แล้วจนเป็นเรื่องเศร้า : ออม 30 บาท/วัน ได้เงินล้านตอนเกษียณ

15 ธันวาคม 2561…ทำอย่างไรจะมีเงินใช้หลังเกษียณ? “ใช้ประหยัด,ซื้อหวย,เลี้ยงเป็ด ไก่” ประชาชนทั่วไปตอบในวิดีโอ…แล้วคุณล่ะ?หลายคนรู้สูตรพื้นฐานอยู่แล้ว “ต้องมีเก็บ 3 ล้านบาท” พออยู่ได้ แต่ถ้าอยากสบายๆ รวมรักษาตัวที่รพ.เอกชนได้ “ต้องมีเก็บ 5 ล้านบาท”

Continue Reading