Browsing Tag

เศรษฐกิจหมุนเวียน

CIRCULAR ECONOMY

รวมพลังคนทุก GEN ร่วมหาแนวทางสร้างโลกยั่งยืนด้วย Circular Economy @ SD Symposium 2020 Circular Economy: Actions for Sustainable

19 พฤศจิกายน 2563…เอสซีจีเปิดเวที SD Symposium 2020 Circular Economy: Actions for Sustainable Future รวมพลังจากหลายมุมมองทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระดับโลก ภาคการเกษตร ธุรกิจ SME และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในแบบตัวเองสู่เป้าหมายความยั่งยืนของโลกร่วมกัน

Continue Reading

NEXT GEN

เอสซีจี ที่ 1 ของโลกด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนจาก DJSI ปี 2563 มุ่งหน้าสร้างเครือข่ายเศรษฐกิจหมุนเวียนแก้วิกฤตสิ่งแวดล้อม

17 พฤศจิกายน 2563…เอสซีจี เป็นองค์กรแรกในอาเซียนที่ได้รับการประเมินให้เป็นสมาชิกตั้งแต่ปี 2547 ต่อเนื่องยาวนานเป็นปีที่ 17 นับเป็นความภาคภูมิใจของพนักงานเอสซีจีทุกคนที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างจริงจังมาโดยตลอด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนทั้งอาเซียน และสร้างความยั่งยืนให้โลก

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

เอสซีจีจับมือ 180 พันธมิตร แก้วิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก ด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนชง 4 ทางรอด แก้ปัญหาภัยแล้ง ความยากจน ฝุ่น PM 2.5 และการจัดการขยะ

11 พฤศจิกายน 2563…“เอสซีจี” ในฐานะบริษัทที่ยึดมั่นหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy ) จับมือ 180 พันธมิตรผนึกกำลังผลักดัน เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนผ่านเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมุ่งเป้าหมายแก้ 4 ปัญหาเร่งด่วน ได้แก่ การแก้ภัยแล้ง ด้วยระบบน้ำหมุนเวียน แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยการส่งเสริมเกษตร “ปลอดการเผา 100%” การจัดการขยะพลาสติกเป็นวาระแห่งชาติ การเสนอภาครัฐสนับสนุนวงการก่อสร้างเป็น Green and Clean Construction พร้อมเดินหน้าขยายเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน เพราะสถานการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงและรวดเร็วมากกว่าที่คาดการณ์

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

เอสซีจี ชวนทุกภาคส่วนร่วม SD Symposium 2020 เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน : Actions for Sustainable Future

6 พฤศจิกายน 2563…งานสัมมนาออนไลน์ระดับโลก ให้ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ SMEs นักวิชาการ และคนรุ่นใหม่ที่สนใจ ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนมุมมองกับองค์กรชั้นนำระดับโลก หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมของไทย ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นที่นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ไปปรับใช้

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

GC CIRCULAR LIVING SYMPOSIUM 2020: TOMORROW TOGETHER

5 พฤศจิกายน 2563…กลับมาอีกครั้ง! กับปรากฏการณ์ Symposium แห่งปี โอกาสที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ เรียนรู้ สัมผัสประสบการณ์ตรง ที่ทำได้จริง จากผู้บุกเบิก ผู้นำ และนวัตกร ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในทุกวงการรวมตัวกันที่นี่!!!

Continue Reading