Browsing Tag

เศกไชย ชูหมื่นไวย

CSR

39 ปี KFC ประเทศไทย ตั้งเป้าผลักดันเด็กไทยกลับสู่ระบบการศึกษา

13 ตุลาคม 2566…KFC ประเทศไทย ได้เปิดแผนดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนปี 2566-2568 ตั้งเป้าบรรลุพันธกิจผลักดันศักยภาพครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ผู้คน (People), โลก (Planet), และ อาหาร (Food) เสริมศักยภาพก่อนคืนสู่สังคม ผ่าน KFC Bucket Search

Continue Reading