Browsing Tag

เลมอนฟาร์ม

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

Organic PGS เปลี่ยนชีวิตใหม่ให้เกษตรกรรายย่อย : คุณก็ทำได้ !

14 พฤษภาคม 2562…เลมอนฟาร์ม ได้ดำเนินการโครงการจัดการระบบผลิตและการตลาดอาหารอินทรีย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้บริโภค-เกษตรกร (2558-2561) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

เผยเคล็ดลับปลูกผักอินทรีย์ PGS ป้อนตลาด “แผ่เมตตา”

14  พฤษภาคม 2562…ปีละกว่า 5.5 ล้านบาท! คือรายได้รวมของกลุ่มที่เชื่อเลมอน ฟาร์ม และสสส. หนุนเกษตรกรรายย่อยขยายเกษตรอินทรีย์ ใช้มาตรฐาน Lemon Farm Organic PGS ลดความเสี่ยงจากปลูกข้าวที่ประสบภาวะภัยแล้ง

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

เลิกใช้สารเคมี มีรายได้จากผักอินทรีย์กว่า 5 หมื่นบาท/เดือน

23 กุมภาพันธ์ 2562…รับได้ไหม กับการเปลี่ยนวิถีเช่นชื่อเรื่องนี้ แถมต้องใส่แรงใจ แรงกายเต็ม 100 ด้วย เกษตรกรของจังหวัดน่านอย่างน้อย 2 คนทำได้ ด้วยการตัดสินใจเด็ดเดี่ยว

Continue Reading