Browsing Tag

เบทาโกร

NEXT GEN

KBank Private Banking  X Lombard Odier เผยแนวคิด RETHINK SUSTAINABILITYผลักดันและเร่งให้เกิดการลงมือทำเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน

16-17 มีนาคม 2567…มีการระบุว่ามีจะเม็ดเงินมูลค่ามหาศาลถึง 34 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (หรือกว่า 1.2 พันล้านล้านบาท) กระจายลงทุน ภายในปีพ.ศ. 2573 ประเทศไทยจะคว้าโอกาสนี้อย่างไร? ธนาคารกสิกรไทย โดย เคแบงก์ ไพรเวทแบงก์กิ้ง และลอมบาร์ด โอเดียร์ ร่วมกันจัดงานเสวนาด้านความยั่งยืน ‘RETHINK SUSTAINABILITY: A CALL TO ACTION FOR THAILAND’ เพื่อผลักดันและเร่งให้เกิดการลงมือทำเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน และจากการเล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนร่วมกัน ทั้งจากภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการลงทุน ที่จะช่วยสร้างเศรษฐกิจและเพิ่มการลงทุนในธุรกิจที่สร้างความยั่งยืนแห่งอนาคต ครอบคลุม 4 อุตสาหกรรมหลักของไทย ได้แก่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาหารและการเกษตร เคมีภัณฑ์ และพลังงานหมุนเวียน พร้อมตอกย้ำบทบาทสำคัญของนักลงทุนในการสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

Continue Reading

SD DAILY

เบทาโกร x อบก. กำหนดเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่ Net Zero

21 กุมภาพันธ์ 2566 …ปัทมา บุญพรม (กลาง) ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการส่งเสริมภาคธุรกิจลดก๊าซเรือนกระจกโดยกำหนดเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero Emissions

Continue Reading

NEXT GEN

จุดเปลี่ยน “เบทาโกร” สู่เป้าหมาย“บริษัทอาหารชั้นนำระดับสากล เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน”

28 ตุลาคม 2565…กว่า 55 ปีของการพัฒนาทำให้ “บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)”ช่วยให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยอาหารที่มีคุณภาพมากกว่า มีความปลอดภัยสูงกว่า ในราคาที่เป็นธรรม เพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยสำคัญของชีวิต และเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและยกระดับอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในอนาคต

Continue Reading

ALTERNATIVE

“เบทาโกร” ผนึก “มจธ.” สร้างนวัตกรรมการจัดการห่วงโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์

14 กรกฎาคม 2565…ตอบสนองกลยุทธ์การขับเคลื่อนธุรกิจ “Betagro Powering Change” ด้าน Supply Chain Resilience และ Digital Transformation โดยในปีนี้เบทาโกรตั้งเป้าที่จะนำร่องศึกษาวิจัย และพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสุกร หลังจากนั้นจะขยายให้ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน และระบบโลจิสติกส์ของธุรกิจเบทาโกร

Continue Reading

ALTERNATIVE

Betagro สร้างมาตรฐาน BQM ความรับผิดชอบ 24/7 ใน Supply Chain เพื่อความเชื่อมั่นผู้บริโภค

27 มิถุนายน 2565…BQM (Betagro Quality Management) สัญลักษณ์ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ด้านความปลอดภัยของอาหารสูงสุด ครอบคลุมการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับสากล ตั้งแต่การเพาะพันธุ์ฟาร์มต้นทางจนถึงกระบวนการผลิตและแปรรูปอย่างเคร่งครัดตลอดห่วงโซ่อาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าบนความแตกต่างที่หลากหลาย ทุกผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเบทาโกรสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการได้อย่างตรงใจ

Continue Reading