Browsing Tag

เดอะมอลล์

ACTIVITIES

สร้างการรับรู้ “ใส่ใจ”สิ่งแวดล้อม หวังเป็น Lifestyle Sustainability

6-7 มิถุนายน 2563…เมื่อ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา “วันสิ่งแวดล้อมโลก” หลายภาคธุรกิจตอกย้ำการเผยแพร่เนื้อหาสิ่งที่แต่ละองค์กรลงมือท ำเพื่อช่วยสิ่งแวดล้อม และพยายามสร้างให้เป็นไลฟ์สไตล์ของคนไทย

Continue Reading