Browsing Tag

เกษตรกรรม

ACTIVITIES

ดีแทค,มูลนิธิชัยพัฒนา,เนคเทค สวทช. นำร่องฟาร์มสาธิตเห็ดหลินจือด้วยโซลูชัน “ฟาร์มแม่นยำ”

5 พฤศจิกายน 2563…ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา (ที่สามจากซ้าย)บุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค (ที่สี่จากซ้าย) ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เนคเทค สวทช. (ที่สองจากซ้าย) ลงนามความร่วมมือ นำร่องโครงการแปลงฟาร์มสาธิตเห็ดหลินจือที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนาพื้นที่การเกษตรที่สูงผ่านโซลูชัน “ฟาร์มแม่นยำ” ที่ใช้เทคโนโลยี IoT และเซ็นเซอร์ครบวงจร ที่ทำงานร่วมกับ Cloud Service Mobile Application ที่ดีแทคพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นระบบควบคุมการเพาะปลูกแบบในโรงเรือนให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกฤดู มุ่งผนึกกำลังสร้างเป็นองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้ชุมชนโดยรอบและเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ

Continue Reading

NEXT GEN

เอไอเอส นำแพลตฟอร์ม IoT ฟาร์มอัจฉริยะ ชวนคนเมืองทำเกษตร … ปลูกกินเอง สร้างรายได้เสริม หนุนภาคเกษตรกรรมไทยโตอย่างยั่งยืน

27 ธันวาคม 2562…ภาคการเกษตร ถือเป็นรากฐานสำคัญของทั้งภาคเศรษฐกิจ และสังคมไทยมาโดยตลอด ในฐานะผู้นำ Digital Life Service Provider “เอไอเอส” มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล เข้ามามีส่วนช่วยยกระดับภาคการเกษตรไทยอย่างยั่งยืน ด้วยแพลตฟอร์ม IoT ฟาร์มอัจฉริยะ ในชื่อ Intelligent Farm (iFarm) เพิ่มความแม่นยำให้กับผลผลิต ดูแลจัดการฟาร์มได้ง่ายๆ บนมือถือและแท็บเล็ต ได้ทุกที่ ทุกเวลา

Continue Reading