Browsing Tag

อาจรีย์ สุวรรณกูล

CSR

แก้ภัยแล้ง “เติมน้ำใต้ดิน” ชุมชนนนทรีสร้างรายได้จากพืชผักอินทรีย์ปีละ 3 ล้านบาท

6-7 พฤษภาคม 2566…มี SROI หรือผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนคือ 1 ต่อ 17.09 บาทกลุ่มธุรกิจ TCP รุกขยายชุมชนรอบข้าง ต. นนทรี จ. ปราจีนบุรี นับเป็นวิธีการหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกคือ “การเติมน้ำใต้ดิน หรือ Managed Aquifer Recharge (MAR) คืออีกหนึ่งมิติการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับและเกิดผลสัมฤทธิ์ในหลายประเทศ เป็นแนวทางการแก้ปัญหาภัยแล้งมีประสิทธิภาพ

Continue Reading