Browsing Tag

อรอุมา วัฒนะสุข ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์

NEXT GEN

มีเวลาให้เกษตรกรรายย่อย กุ๊กกิ๊กได้ ! เพราะบริการ “ฟาร์มแม่นยำ”

12 ตุลาคม 2561…จริงๆ แล้ว ความต้องการพื้นฐานเกษตรกรรายย่อย เลยจากจุดพยากรณ์อากาศทั่วไปของกรมอุตุฯ เพราะอยากรู้ “พยากรณ์อากาศเฉพาะพื้นที่ของตัวเอง” ขอรู้แค่นี้ ! และต้องการ “ตรวจสุขภาพพืช&วางแผนเพาะปลูก” ซึ่งดีแทคได้ตอบโจทย์นี้ในลักษณะ CSV หรือ Creative Share Value แล้ว

Continue Reading