Browsing Tag

ห้ามใช้ถุงก๊อบแก๊บ

ALTERNATIVE

สร้าง “ไลฟ์สไตล์ใหม่ ไม่รับถุงก๊อบแก๊บ”ทั้งปี’63 ก่อนมีกฎหมายห้ามใช้ปี’64

12 พฤศจิกายน 2562… กองบก. SD Perspectives เชื่อว่าธนาคารที่ให้สินเชื่อลูกค้าโรงงานผลิตถุงก๊อบแก๊บ รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ขายเม็ดพลาสติก เพื่อการขึ้นรูปเป็นถุงก๊อบแก๊บ ต้อง “ใกล้ชิด” ช่วยเหลือลูกค้า/คู่ค้า ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญครั้งนี้ ซึ่งจะเป็น 1 ในกรอบของ ESG

Continue Reading