Browsing Tag

หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล

TALK

เม็ดเงินใน “โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่า” ได้อะไรที่มากกว่า Carbon Offset

4-5 ธันวาคม 2566…“โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” นับเป็นคำที่ได้ยินบ่อยมากสำหรับบริษัทที่ต้องการ “ตัวเลขคาร์บอนเครดิตในป่า” เพื่อนำไปเป็นส่วนร่วมชดเชยคาร์บอน (Carbon Offset) เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่แต่ละองค์กรปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศ โดยมีป่าไม้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนตามธรรมชาติ ซึ่ง“ป่าชุมชน” ของเครือข่ายป่าชุมชน ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนต้นแบบการอนุรักษ์ผืนป่าที่ประสบความสำเร็จของภาคเหนือ โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

Continue Reading

ALTERNATIVE

อิเกีย คอลเล็คชั่น “LOKALT/ลูคอลต์”ส่งเสริมSEทั่วโลกสร้างโอกาสช่างฝีมือท้องถิ่น

7 มิถุนายน 2564…เป็นงานที่อิเกียดำเนินงานมานานและต่อเนื่อง เช่นการทำงานใน ไทย จอร์แดน และอินเดีย ถ่ายทอดงานดีไซน์ร่วมสมัยผสมผสานงานหัตถกรรมท้องถิ่น ออกแบบเป็นของใช้ในบ้านที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิต และงานฝีมือพื้นบ้าน

Continue Reading