Browsing Tag

สุรัสวดี ซื่อวาจา

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

ธุรกิจSE+การศึกษา ช่วยสร้างคนคุณภาพ เสริมสังคมน่าอยู่

26 มิถุนายน 2562.. แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม ในเครือ LPN ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้พนักงานบริการชุมชนลุมพินี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสตรีที่ขาดแคลนโอกาสทางสังคม เป็นการต่อยอด กศน.ที่ทำอยู่แล้ว

Continue Reading