Browsing Tag

สินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

NEXT GEN

ผู้บริโภคเต็มใจจ่ายสินค้า&บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หากราคาอยู่ในกรอบไม่เกิน 20% เทียบกับราคาปกติ

15 มีนาคม 2564… ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการ จะต้องทำการควบคุมให้ตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีราคาจำหน่ายอยู่ในกรอบระหว่าง 1%-20% (ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า) เมื่อเทียบกับราคาสินค้าปกติทั่วไป

Continue Reading

ALTERNATIVE

กลุ่ม KTIS รุกผลิต “หลอดชานอ้อย” รับความต้องการใหม่ผู้ประกอบการ

16 ตุลาคม 2563…ไม่เปื่อยยุ่ยง่าย ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน ย่อยสลายได้ใน 15 วัน ด้วยวิธีฝังกลบตามธรรมชาติ เผยช่วงแรกเริ่มมีกำลังการผลิตวันละ 5 แสนหลอด มั่นใจอัตราการเติบโตสูงตั้งเป้าขายปีนี้ 30 ล้านหลอด

Continue Reading