Browsing Tag

สหพัฒนพิบูล

CIRCULAR ECONOMY

ถอดบทเรียน 4 ปัจจัยจาก“โครงการสถานีขยะล่องหน” โดย Care the Whale ได้ทั้งข้อมูล งานวิจัย สิ่งของเครื่องใช้จากการ Reuse ,Recycle ,Upcycling และขยายผลขยะอาหารสู่ปุ๋ยอินทรีย์สั่งได้

3 พฤษภาคม 2566…โครงการ Care the Whale “ขยะล่องหน” ภายใต้การดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้สร้างพื้นที่ความร่วมมือในการส่งเสริมการบริหารการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน นำร่อง “สถานีขยะล่องหน ” บนพื้นที่ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า จ. สมุทรปราการ เป็นปีที่3เพื่อสร้างจิตสำนึกและปรับพฤติกรรมให้กับชุมชนคุ้งบางกะเจ้าทั้ง 6 ตำบล โดยมีสถานีหลักอยู่ที่วัดจากแดง รับขยะประเภทขวดขุ่น ขวดใส ขวดแก้ว ถุงใส เศษผ้า เพื่อนำไปให้ชุมชน Recycle ,Upcycling และปีนี้เพิ่มขยะเศษอาหาร เป็นหนึ่งในประเภทขยะที่ชุมชนสามารถมาแลกเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค

Continue Reading

ACTIVITIES

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รุกสถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า ปี 2

16 มิถุนายน 2565….ขยายพันธมิตรในพื้นที่ต้นแบบชุมชนดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “รวมพลังมหาชุมชน คุ้งบางกะเจ้า” เชื่อมโยงบริษัทจดทะเบียนกับภาคชุมชน สร้างจิตสำนึกและปรับพฤติกรรมการบริหารจัดการขยะแก่ทุกกลุ่มในชุมชน ตั้งแต่ประชาชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงาน เป้าหมายขยะที่นำมาแลก 15 ตันตลอดปี พร้อมเดินหน้าให้ความรู้เจาะกลุ่มเยาวชน ปลูกฝังแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนความยั่งยืน

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

วัดจากแดง x สหพัฒน์ x ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนชุมชน “เก็บ แยก แลก จ้า” นำขยะมาแลกเป็นของ ใน Care the Whale @คุ้งบางกะเจ้า

9 กันยายน 2564…Care the Whale ณ คุ้งบางกะเจ้า เป็นหนึ่งในโครงการลูกของ Care the Whale ที่มุ่งลดการสร้างขยะจากต้นทาง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและช่วยให้ระบบนิเวศของโลกไม่เสื่อมสลาย

Continue Reading