Browsing Tag

สยามสแควร์

NEXT GEN

KLOUD by KBank เปิดพื้นที่ “กรีน” ใจกลางสยามสแควร์ ร่วมสร้างคุณค่าให้ชุมชน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

5 สิงหาคม 2565…ด้วยความเชื่อของการเป็น “หลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน” ที่ผ่านมาเราจึงเห็นว่าในทุกกระบวนการทำงานของ KBank มี Purpose ในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนในการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่สังคมและประเทศชาติ รวมถึงไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Continue Reading