Browsing Tag

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการตลาด

TALK

คอร์สพัฒนาบุคลากรในทุกองค์กรกับ 3 ซูเปอร์สกิลด้านความยั่งยืน

19 สิงหาคม 2566… วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ฉายแนวโน้มการทำธุรกิจเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปทุกวัน ทำให้ประเด็นด้าน “ความยั่งยืน (Sustainability)” กลายเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรไม่ควรมองข้าม ขณะที่นักลงทุนทั่วโลกต่างก็ให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวมากขึ้น พร้อมแนะแนวทางทำธุรกิจแบบ ESG (Environment, Social, Governance) มากขึ้น เพื่อซื้อใจนักลงทุน โดย CMMU พร้อมผลักดันเรื่อง “ความยั่งยืน (Sustainability)” และ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)” ในทุกมิติ ส่งคอร์สพัฒนาบุคลากรในทุกองค์กร เน้นย้ำต้องมี 3 ทักษะสำคัญ ได้แก่ มายด์เซ็ต (Mindset) สกิลเซ็ต (Skillset) และทูลเซ็ต (Toolset) เพื่อร่วมกันพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย SDGs

Continue Reading

ALTERNATIVE

เผย 7 บจ.คว้า CMMU-ESG AWARD ครั้งแรก จากระบบ ESG Tracker

19 กรกฎาคม 2566… วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ CMMU จัดงาน CMMU Sustainability Fest 2023 เพื่อมอบรางวัลให้กับองค์กรที่มีแนวปฏิบัติและทุ่มเทในด้านความยั่งยืน ตลอดจนยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ “นักศึกษา” ได้ปฏิบัติตามแบบอย่างความยั่งยืนต่อไป

Continue Reading

NEXT GEN

เผยผลวิจัย “กลยุทธ์การตลาดโลกสวย” ยังต้องทำงานหนักเพื่อสร้าง #LifestyleSustainability

11-12 มกราคม 2563…วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เปิดข้อมูลงานวิจัยการตลาดโลกสวย Voice of Green: เพื่อโลก เพื่อเรา จากกลุ่มผู้บริโภค 1,252 คน พบผู้บริโภคไม่น้อยเริ่มเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรม ยอมจ่ายกับสินค้าECO ซึ่งเป็นช่องทางการตลาด แต่ยังมีจำนวนมากที่ไม่สนใจ ซึ่งทุกฝ่ายยังต้องทำงานหนักในเรื่องนี้

Continue Reading