Browsing Tag

ยุจเรศ สมนา

CSR

บ้านปู x SE ท้องถิ่น Kick Off เชียงใหม่ ชูไอเดีย “ชุมชนแกร่ง ไทยแกร่ง”

12 เมษายน 2567…ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วย ESG โดยในส่วนสังคมใช้เครื่องมือ CSR อย่างมีกลยุทธ์ ต่อเนื่องในปีที่ 13 สร้างแรงหนุนให้มีกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ใหม่ ๆ ทั่วประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงของเศรษฐกิจไทย ในโครงการ “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” (Banpu Champions for Change: BC4C)

Continue Reading