Browsing Tag

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

TALK

เม็ดเงินใน “โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่า” ได้อะไรที่มากกว่า Carbon Offset

4-5 ธันวาคม 2566…“โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” นับเป็นคำที่ได้ยินบ่อยมากสำหรับบริษัทที่ต้องการ “ตัวเลขคาร์บอนเครดิตในป่า” เพื่อนำไปเป็นส่วนร่วมชดเชยคาร์บอน (Carbon Offset) เพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่แต่ละองค์กรปล่อยออกมาสู่ชั้นบรรยากาศ โดยมีป่าไม้เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนตามธรรมชาติ ซึ่ง“ป่าชุมชน” ของเครือข่ายป่าชุมชน ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนต้นแบบการอนุรักษ์ผืนป่าที่ประสบความสำเร็จของภาคเหนือ โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์

Continue Reading