Browsing Tag

พิษณุ มิลินทานุช​

NEXT GEN

45 ปี สยามคูโบต้า ปักหมุดหนุนภาคการเกษตรเป็น NET ZERO ทุกมิติ

22 มีนาคม 2566… โดยทุกกระบวนการของธุรกิจเกิดขึ้นบนแนวคิดที่ต้องการเป็นผู้นำนวัตกรรมที่มุ่งการสร้าง White Agri-World โลกเกษตรสีขาว หรือ การพัฒนานวัตกรรมเกษตรด้วยความรับผิดชอบ เล็งตั้งเป้ายอดขายปีนี้ โตขึ้น 7%

Continue Reading

CSR

คูโบต้าหนุน “วิถีใหม่เกษตรกร”  

29 เมษายน 2565…ส่งผลยกระดับรายได้ของเกษตรกร และเศรษฐกิจฐานรากให้ดีขึ้น เป็นความร่วมมือผ่านโครงการ “คูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ” ส่งเสริมเครื่องจักรกลการเกษตรให้เข้าถึงชุมชน มีเป้าหมายให้ครอบคลุม 72 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมจัดกิจกรรมประกวดคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ อวอร์ด

Continue Reading