Browsing Tag

พิพิธ เอนกนิธิ

NEXT GEN

กสิกรไทย รุกหนักในภาวะโลกรวน ส่ง Carbon Handprint สร้างการ Engage กับผู้บริโภคด้วยโครงการ SolarPlus

16 สิงหาคม 2565… กสิกรไทย เดินหน้า GO GREEN Together ต่อเนื่อง จับมือ 4 พันธมิตร เปิดตัวโครงการ SolarPlus ตั้งเป้าติดโซลาร์รูฟให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอาด ฟรี! 500,000 หลัง ภายใน 5 ปี

Continue Reading

NEXT GEN

กสิกรไทย x หัวเว่ย ส่งสินเชื่อหลังคาโซลาร์เซลล์ให้ผู้รับเหมาติดตั้ง เจ้าของบ้าน เจ้าของธุรกิจ

19 พฤษภาคม 2565…หวังภายในปีนี้ จะมีบ้านติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ 30,000 หลังคาเรือน ช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ผู้ติดตั้งราว 3-4 พันบาท/เดือน และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 265,000 ตัน เท่ากับการปลูกต้นไม้ 33 ล้านต้นภายใน 1 ปี

Continue Reading

NEXT GEN

กสิกรไทย ส่งบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ 3 ตัวตรง สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล

9 พฤศจิกายนกายน 2564…กสิกรไทย x H SEM x สนง.ทรัพย์สินจุฬาฯ x foodpanda ให้คนตัวเล็กเช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าผ่าน K+ market เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยผลักดันให้สังคมมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเกิดเร็วขึ้นในไทย ทั้งยังช่วยลดมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ยานพาหนะพลังงานสะอาด สอดคล้องตามการดำเนินงานบนหลักการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืนที่มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

Continue Reading

NEXT GEN

กสิกรไทย ธนาคารแรก ประกาศประเมินความเสี่ยงต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ให้สินเชื่อ และลงทุนภายใต้ ESG

30 มกราคม 2563… ธนาคารกสิกรไทยรุกบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุก (Proactive Risk Management) ควบคู่กับการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป จึงครอบคลุมทุกมิติการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ

Continue Reading

ACTIVITIES

สติ สติ และสติ #ใช้สติป้องกันสตางค์

4 มีนาคม 2562…ธนาคารกสิกรไทย ให้ความรู้แก่ลูกค้าเพื่อใช้บริการการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างปลอดภัย เปิดตัวแคมเปญ “สติ”เตือนคนไทยใช้สติป้องกันภัยกลโกงออนไลน์ที่เกิดขึ้นสูง

Continue Reading