Browsing Tag

พลังงานทดแทน

NEXT GEN

บางจาก สร้างสมดุลดูดซับคาร์บอนคู่ใช้พลังงานฟอสซิล ช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงาน

4 พฤศจิกายน 2565…กลุ่มบริษัทบางจาก จัดงานสัมมนาประจำปีครั้งที่ 12 “Energy Security and Carbon Sequestration”สร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานและความยั่งยืน ผ่านเทคโนโลยีและแนวทางดูดซับคาร์บอนตามธรรมชาติ

Continue Reading

ALTERNATIVE

หลังคาโซลาร์ SCG x Enphase นำเทคโนโลยีไมโครอินเวอร์เตอร์ใช้ในตลาดงานบ้านรายแรก

24 มีนาคม 2565…พลังงานหมุนเวียนที่กำลังเป็นเทรนด์ทั้งไทยและทั่วโลกให้ความสนใจและหันมานิยมใช้ “พลังงานสะอาด” จากแสงอาทิตย์กันมากขึ้น เพื่อช่วยประหยัดรายจ่ายค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน นอกจากนี้ยังช่วยลดการก่อมลพิษในอากาศ จากการลดใช้พลังงานไฟฟ้า ยังช่วยลดระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ รวมไปถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการนำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดการสมดุลอย่างยั่งยืน

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

ธุรกิจกับการแก้ปัญหาโลกร้อน (ตอนที่ 10)

10 กันยายน 2564…ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, CFP® รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวถึง บทสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 ของกระทรวงพลังงาน ซึ่งกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อประเทศชาติในหลายมิติ

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

ธุรกิจกับการแก้ปัญหาโลกร้อน (ตอนที่ 9)

27 สิงหาคม 2564…ศักยภาพวัตถุดิบพลังงานทดแทนในประเทศ ทั้งในส่วนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น ชีวมวล ขยะ ก๊าซชีวภาพ ไบโอดีเซล ไบโอเอทานอล รวมถึงพลังงานทดแทนในรูปแบบใหม่ๆ อย่างไม้โตเร็ว

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

ธุรกิจกับการแก้ปัญหาโลกร้อน (ตอนที่ 6)

23 กรกฎาคม 2564… รู้จักกับพลังงานทดแทน (Renewable Energy) ประเภทต่างๆ ที่ธุรกิจควรหันมาให้ความสำคัญ และสามารถเลือกนำมาใช้ทดแทนพลังงานฟอสซิลเพื่อลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมได้

Continue Reading

NEXT GEN

StartUp จากสเปน กำลังพัฒนาแบตเตอรี่ชีวภาพด้วยจุลินทรีย์จากดิน

24 พฤศจิกายน 2563…Pablo Vidarte ชาวสเปนผู้ก่อตั้งบริษัทBioo วัย 24 ปี มาพร้อมไอเดียในความฝันที่ว่า ใบของพืชถูกใช้เสมือนแผงโซลาร์เซลล์ และตอนนี้เขากําลังทํางานเพื่อเปลี่ยนความฝันให้เป็นจริง  กําลังพัฒนาแบตเตอรี่ชีวภาพที่ขับเคลื่อนโดยโลกใต้ฝ่าเท้าของเรา Continue Reading

ACTIVITIES

เขาชาร์จไฟ รถ EV ที่ไหนกันบ้าง

17 เมษายน 2562….จากงานมอเตอร์โชว์ 2019 จะเห็นตัวเลขการจองรถ EV หลายพันคัน ในขณะที่ปัจจุบันก็มีคนจำนวนใช้รถ EV เป็นปกติ มาดูว่ามีที่ไหนกันบ้างที่เป็น EV Charging Station

Continue Reading