Browsing Tag

ผู้นำหญิงในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

NEXT GEN

8 จาก 30 ผู้นำหญิงในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นกำลังหลักของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่

31 มีนาคม 2563…เพื่อเป็นเกียรติแก่วันสตรีสากลเมื่อวันที่ 8 มีนาคม ทีมงาน Sustainable Brand ได้คัดเลือกสตรี 30 คนซึ่งเป็นผู้นำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นผู้ปฏิรูปนำเสนอวิถีปฏิบัติใหม่ ๆ โดยในที่นี้ ขอหยิบยกมานำเสนอ 8 คน ประกอบด้วย

Continue Reading