Browsing Tag

บุญชัย เบญจรงคกุล

CSR

ดีแทคยกระดับ “การเกษตรเพื่อส่งออก” @เกษตรกรรักบ้านเกิด ครั้งที่ 12

29 ธันวาคม 2563…การส่งออกมีขั้นตอนมาก และต้องเรียนรู้ที่จะนำเครือข่ายมารวมกัน นำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ หากทำได้การเกษตรจะยั่งยืน

Continue Reading

NEXT GEN

บุญชัย “ขอโทษ” ลูกค้าดีแทค พร้อมดูแลลูกค้าเต็มที่ 


19 ธันวาคม 2563…ประธานดีแทคยัน ไม่นิ่งนอนใจในปัญหาเหตุเทคนิคขัดข้องที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกระบบของเครือข่ายขนาดใหญ่ พร้อมดูแลลูกค้าเต็มที่

Continue Reading

ACTIVITIES

ดีแทค,มูลนิธิชัยพัฒนา,เนคเทค สวทช. นำร่องฟาร์มสาธิตเห็ดหลินจือด้วยโซลูชัน “ฟาร์มแม่นยำ”

5 พฤศจิกายน 2563…ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิชัยพัฒนา (ที่สามจากซ้าย)บุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค (ที่สี่จากซ้าย) ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เนคเทค สวทช. (ที่สองจากซ้าย) ลงนามความร่วมมือ นำร่องโครงการแปลงฟาร์มสาธิตเห็ดหลินจือที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ร่วมศึกษาวิจัยและพัฒนาพื้นที่การเกษตรที่สูงผ่านโซลูชัน “ฟาร์มแม่นยำ” ที่ใช้เทคโนโลยี IoT และเซ็นเซอร์ครบวงจร ที่ทำงานร่วมกับ Cloud Service Mobile Application ที่ดีแทคพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นระบบควบคุมการเพาะปลูกแบบในโรงเรือนให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ทุกฤดู มุ่งผนึกกำลังสร้างเป็นองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้ชุมชนโดยรอบและเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ

Continue Reading

NEXT GEN

เคยรู้สึกไหม? วัย 30 อยากจะคืนถิ่น ในฐานะ Smart Farmer

7 มกราคม 2562…เวที “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด” ตลอด 10 ปี ได้เห็นสิ่งที่พาดหัวเรื่องนี้ต่อนื่อง ยิ่ง4 ปีผ่านมา มีอดีต“พนักงาน” เป็น “เจ้าของสวนเกษตร” ชูจุดเด่นใช้ R&D สร้างสินค้า เครือข่ายในเวทีใกล้ชิดกันมาก

Continue Reading

NEXT GEN

มีเวลาให้เกษตรกรรายย่อย กุ๊กกิ๊กได้ ! เพราะบริการ “ฟาร์มแม่นยำ”

12 ตุลาคม 2561…จริงๆ แล้ว ความต้องการพื้นฐานเกษตรกรรายย่อย เลยจากจุดพยากรณ์อากาศทั่วไปของกรมอุตุฯ เพราะอยากรู้ “พยากรณ์อากาศเฉพาะพื้นที่ของตัวเอง” ขอรู้แค่นี้ ! และต้องการ “ตรวจสุขภาพพืช&วางแผนเพาะปลูก” ซึ่งดีแทคได้ตอบโจทย์นี้ในลักษณะ CSV หรือ Creative Share Value แล้ว

Continue Reading