Browsing Tag

น้ำสะอาดจากใจไทยพาณิชย์

CSR

น้ำสะอาดจากใจไทยพาณิชย์

28 กันยายน 2564…ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับกองทัพอากาศเดินหน้า “โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” ที่ดีให้ชุมชนด้วยพลังงานสะอาดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ช่วยให้นักเรียนและคนในชุมชนมีน้ำดื่มสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมกว่า 55,000 คน

Continue Reading