Browsing Tag

ธุรกิจเคมิคอลส์

TALK

ใช้พลังงานโซลาร์ ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋า

15 กันยายน 2564… วันนี้โซลาร์สำหรับประชาชนจับต้องได้แล้ว อยากให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐ มาช่วยกัน ได้ทั้งความคุ้มค่า และยังช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วย

Continue Reading