Browsing Tag

ธีรพงศ์ จันศิริ

NEXT GEN

ไทยยูเนี่ยนออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนครั้งที่ 2 เข้าถึงกลุ่มนักลงทุนรายใหม่ ๆ ใน Blue Finance

11 พฤศจิกายน 2564… การออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ของไทยยูเนี่ยน ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และเป็นก้าวสำคัญสำหรับ Blue Finance (การจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อมหาสมุทร – และอุตสาหกรรมอาหารทะเลโดยรวม) นอกจากนี้ไทยยูเนี่ยนยังได้รับการจัดอันดับจากดัชนี  Seafood Stewardship Index  (SSI) เป็นอันดับที่ 1 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน สำหรับการทำงานตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยองค์การสหประชาชาติ

Continue Reading

NEXT GEN

CEO ไทยยูเนี่ยนย้ำ “พนักงานของเราทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างดี โดยไม่จำกัด อายุ เพศ หรือเชื้อชาติ”

6 มกราคม 2564… ไทยยูเนี่ยน เร่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้พนักงาน 27,552 คนในสมุทรสาคร พบติดเชื้อ 0.29 % หรือ 69 คน งานผลิตยังเดินหน้าตามปกติ ตอกย้ำสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานและการปฏิบัติงาน

Continue Reading

CIRCULAR ECONOMY

Thaibev x GC x Thai Union และ Thailand Supply Chain Network ผนึกกำลังการพัฒนาอย่างยั่งยืน @ Thailand Sustainability Expo 2020

15 ตุลาคม 2563…มิติการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability) เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมเปิดโอกาส และสร้างเครือข่ายสังคมของการมีส่วนร่วมสู่การนำไปปฏิบัติที่ใช้ได้ผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

Continue Reading