Browsing Tag

ธนาคารไทยพาณิชย์

CIRCULAR ECONOMY SD DAILY

SD Daily : ใน Scope 1&2 ขวดน้ำดื่ม “น้ำใจไทยพาณิชย์ rPET” 17 สีตามเป้าหมาย SDGs

1 มีนาคม 2567…นับเป็นธนาคารแรกของไทย เปลี่ยนใช้ขวด rPET ขนาดบรรจุ 320 มิลลิลิตร จำนวน 1.3 ล้านขวด/ปี เทียบเท่ากับการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากต้นไม้ 2,200 ต้นในเวลา 1 ปี ลดคาร์บอนกว่า 60% ตามพันธกิจ Net Zero ปี 2030 เป็นความร่วมมือกับโรงงานรีไซเคิลพลาสติกคุณภาพสูง ENVICCO หนึ่งใน GC Group

Continue Reading

NEXT GEN

แบตเตอรี่ Game Changer ของพลังงานสะอาด…ไทยจะได้ประโยชน์อย่างไร?

28 ธันวาคม 2566…หลายประเทศมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ โดยมีนโยบายที่คล้ายคลึงกัน 3 ประการ คือ 1. นโยบายผลักดันให้เกิดความต้องการใหม่ (New demand-driven) 2. นโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมและการใช้งานผ่านกฎหมายและข้อบังคับ (Regulation-driven) และ 3. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจากงบประมาณนโยบาย (Technical-driven)

Continue Reading

NEXT GEN

ไทยพาณิชย์ เพิ่มกำไร SME อย่างยั่งยืนด้วยแนวทาง ESG

19 พฤศจิกายน 2566…เพราะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกำลังเผชิญคลื่นความท้าทายใหม่ที่จะมีผลต่อการดำเนินธุรกิจในภายภาคหน้า ได้แก่ การลดการปล่อยคาร์บอนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสัมมนา BOOTCAMP ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในกลุ่มเทรดดิ้งจำนวน 180 คน ด้วยหวังว่าจะช่วยสร้างแต้มต่อในการแข่งขันบนเวทีการค้าและสร้างผลกำไรที่มั่นคง พร้อมร่วมสร้างสังคมยั่งยืนสู่เป้าหมาย Net Zero 2050

Continue Reading

NEXT GEN

CEO ไทยพาณิชย์ เร่งหนุนภาคธุรกิจเปลี่ยนผ่านเมืองไทยสู่ Net Zero

31 ตุลาคม 2566…ธนาคาร ประกาศความสำเร็จให้การสนับสนุนการเงินยั่งยืน (Sustainable Finance) ตลอด 3 ไตรมาสแรก ทะลุ 52,000 ล้านบาท คิดเป็น 52% ของเป้าหมาย 3 ปี ที่ตั้งไว้ 1 แสนล้านบาทภายในปี 2025 เดินหน้าปรับการดำเนินงานภายในธนาคารสู่ Net Zero ในปี 2030 พร้อมผลักดันการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมโดยรวมสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืน

Continue Reading

ALTERNATIVE

AWC จับมือ SCB ลงนามสินเชื่อความยั่งยืน 20,000 ล้านบาท

4 กรกฎาคม 2566… เพื่อพัฒนาโครงการคุณภาพระดับเมกะโปรเจกต์ให้เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลก มุ่งเน้นการลดการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ สร้างคุณค่าองค์รวมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนตลอด Value Chain

Continue Reading

ALTERNATIVE

SCB – GC ลงนามสัญญาอนุพันธ์เชื่อมโยงความยั่งยืน (SLL)

17 พฤษภาคม 2566…เป็นรายแรกในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย ที่นำผลการดำเนินงานของ GC ในการมีส่วนร่วมในด้านการสร้างสมดุล ESG มาเป็นเกณฑ์เพื่อพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยในธุรกรรมนี้

Continue Reading

SD DAILY

ไทยพาณิชย์ให้สินเชื่อสีเขียว หนุน EA สู่ผู้นำพลังงานสะอาด

3 เมษายน 2566… ดร. ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale และรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth ธนาคารไทยพาณิชย์ และ สมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมการลงนาม

Continue Reading

TALK

ไทยพาณิชย์มอบ Bai Po Business Awards by Sasin ชูต้นแบบ SMEs ไทย พร้อมรับกฎใหม่ของโลก

16 มีนาคม 2566…SMEs มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอย่างที่ไม่มีใครปฎิเสธ ตลอดเวลาที่ผ่านมาธนาคารไทยพาณิชย์จึงไม่เพียงสนับสนุนด้านการเงิน แต่ยังส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในมิติอื่น ๆ ควบคู่กันไป เพราะความแข็งแกร่งของ SMEs ย่อมหมายถึงความแข็งแกร่งของประเทศ

Continue Reading