Browsing Tag

ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย

NEXT GEN

IVL เปิดบัญชีเงินฝากสีเขียวรายแรกของไทยกับ HSBC

12 พฤษภาคม 2564…SD PERSPECTIVES ติดตามความเคลื่อนไหวกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนไปอีกขั้นของ IVL เปิดบัญชีเงินฝากสีเขียว(Green Deposit) โดย HSBC จะนำเงินจากบัญชีไปลงทุนสนับสนุนธุรกิจและโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ESG ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน และส่งเสริมเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ตามเกณฑ์ที่กำหนด อาทิ โครงการพลังงานทดแทน การสร้างอาคารสีเขียว โครงการการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน รวมถึงโครงการอื่นๆ ขององค์กรภาคธุรกิจที่จะช่วยลดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

Continue Reading

NEXT GEN

“ความโปร่งใส” เป็นปัจจัยหลักคัดเลือกซัพพลายเออร์รายใหม่ ขององค์กรธุรกิจทั่วโลก!

4 ธันวาคม 2561…ร้อยละ 85 ขององค์กรธุรกิจทั่วโลก ต้องการได้มาตรฐานด้านความยั่งยืนที่ยอมรับในวงการธุรกิจหรือตลาด และเพื่อเพิ่มโอกาสการหาประโยชน์ทางการเงินใหม่ ๆ

Continue Reading