Browsing Tag

ตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์

SD DAILY

เกียรตินาคินภัทร หนุนสินเชื่อ SLL ด้วยสกุลเงินยูโรครั้งแรกให้MINT

1 ตุลาคม 2566…ภายใต้เงื่อนไขสินเชื่อดังกล่าว MINT หรือไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีพันธสัญญาในการปรับปรุงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการใช้น้ำของกลุ่มธุรกิจโรงแรม

Continue Reading